dilluns, 20 de febrer de 2017

Diversitat lingüística

En primer lloc, podem fer una breu definició de què significa açò: la diversitat lingüística és una situació de convivència entre dues, o més, llengües d'un mateix territori. En el món hi ha 6.000 llengües i la meitat d'aquestes estan en perill d'extinció.
Aquesta és una cosa molt greu no per la desaparició d'aquestes llengües sinó també per la cultura que es va amb elles.

Portant el tema a Espanya, en el nostre país aquesta diversitat la podem observar perfectament. Assoles en el nostre país encontrem 9 llengües: castellà (aquesta es la llengua oficial de Espanya), el Vasc, el valencià, el català, l'eusquera, l'aragonés, l'aranés, el Gallego i l'asturlleonès.

En la meua opinió crec que és meravellós que existeixen tantes llengües a un país i que aquestes s'enriqueixen unes a les altres. Com ja he comentat abans em pareix una manera de "empaparse" d'altres cultures i no assoles con les espanyoles sinó amb totes, no cal denigrar una llengua perquè tinga menys parlants o no siga l'oficial del país en la qual es parla.

diumenge, 19 de febrer de 2017

Diversitat lingüística

La diversitat lingüística és una situació de convivència entre dues o més llengües en un mateix territori, és la major riquesa cultural de la humanitat i en cada una hi ha una història diferent i interessant.
A mi m'agradaria que fora solament una sola llengüa perquè tot seria més fàcil, mecanic i còmode. No hi hauría dificultat per a visitar països, per a treballar, per a estudiar i no ens calentarím tant el cap pero hi ha gent que prefereix tindre la seua pròpia llengua del país on resideixen, cada un  amb la seua opinió, cadascuna de les opcions tenen els seus avantatges i els seus inconvenients com per exemple si parlarím tots igual podem visitar qualsevol país sense dificultat de parla però no ens  entretinguem aprenent noves cultures, noves modes i costums.

Resultado de imagen de diversidad linguistica

La importància de la diversitat lingüística

La diversitat lingüística fa referència a la quantitat de llengües que es parlen en un territori i és de gran importància per a la diversitat cultural mundial.

Actualment es pot observar una gran diversitat al món, sobretot en aquells llocs que han sigut poblats per diversos pobles que no s'imposaven uns sobre altres. Però, al mateix temps, es pot observar zones, com és el cas d'Amèrica, on han desaparegut moltes llengües per culpa de les colonitzacions.Cada vegada s'impulsen més algunes llengües, i a aquestes se'ls dóna molta més importància que a altres les quals, amb el temps, queden reduïdes a un nombre molt petit de parlants. L'excusa sol ser moltes vegades la importància de la comunicació amb gent d'altres països. L'exemple és que moltes persones volen aprendre anglés, siga per a trobar treball o per a comunicar-se fàcilment quan viatja a altres zones del planeta, i el cas contrari i molt proper és del valencià, on el seu aprenentatge és obligatori i molta gent es queixa i es pregunta de què els serveix una llengua que ningú parla fora del territori d'influència. Això comporta una reducció de la riquesa cultural a escala mundial.


La gent s'ha de conscienciar de la importància cultural que tenen les llengües, ha de saber que aquestes no són simplement ferramentes de comunicació, sinó molt més. La llengua és un dels símbols més importants de la història d'una nació i, per tant, s'ha de conservar.

Diversitat lingüística

La diversitat existeix en tots els racons del món , efecte que es veu clara per que en un món tan gran no es pot pensar que les llengües siguen poques .

En molts paísos diferents coexisteixen llengües , pero una predomina sobre altra  . En el nostre país ocurreix aixó , está el valencià , castellà , vasc ... En la Comunitat Valenciana , es poden escoltar diferents , peró moltes vegades es veu un despreix hacia una d'elles , a vegades tenim la sensació de que parlar un altre idioma es  com una falta de respecte per les paraules que escoltem dels demes .

La meua opinió es que cada persona te que ser lliure de parlar amb el dialecte que ell considera .

Una llengua per a tots?

Si pares un moment a pensar totes les llengües que existeixen en el món, pràcticament tots els països tenen la seua pròpia llengua, els seus costums, una bandera que l'identifica... Encara que no ho parega, totes les llengües tenen la mateixa antiguitat encara que unes han sigut descobertes abans que les altres. Cada llengua és una història diferent, algunes utilitzen accents, altres no, unes es pareixen a altres i altres no tenen res a veure. En l'actualitat les que tenen una major importància en el planeta són per ordre d'importància, l'anglés, el xinés i el castellà. El Xinés és important perquè la població xinesa és immensa i el castellà perquè es parla tant a Espanya com en els països sud-americans i fins i tot en Guinea Equatorial.
Jo pense que si existira una llengua per a tots els països, seria molt més fàcil la comunicació entre ells tant de turisme com de negocis o fins i tot per a solucionar conflictes. Això si, la bandera i l'himne cadascun el seu propi.

La diversitat lingüística

La diversitat lingüística és un fenomen que passa en tot el món. És una mitjana de la quantitat de llengües existents en una àrea geogràfica o un país..

Aquest fenomen també ocorre a Espanya, amb el català, el valencià, el basc, el castellà i el gallec. Cada dia hi ha moltes persones que discuteixen per això i ningú sap qui té la raó. Molts autors valencians famosos com Joan Francesc Mira o Joan Fuster, estan a favor del País Valencià, però no tots els valencians ho estan. Moltes llengües per la diversitat lingüística van a desaparèixer, perquè són les llengües petites que no són parlades per moltes persones, i la llengua dominant busca suprimir la llengua petita per a seguir creixent.

Per a mi, la diversitat està bé, perquè pense que cada grup de persones que parla una llengua o dialecte distint, no s'ha d'aprendre la llengua més important i s'ha continuar amb la seua materna, així no hi hauria disputes i creixeria el sentiment nacional i la seua cultura. Malgrat això, hi ha llengües que no m'agraden, com el gallec i el basc, però no sóc ningú per a fer que desapareguen.

La diversitat sempre estarà present, i cal que deixem de parlar sobre ella i gaudir de cada llengua existent al món, perquè cadascuna té la seua peculiaritat.

Resultado de imagen de diversidad lingüística

I tu, què penses d'açò?

Resultat d'imatges de worldEn primer lloc, la diversitat lingüística és la convivència de diverses llengües en el mateix lloc geogràfic. Aquest concepte protegix a tots els idiomes i promou la preservació d'aquells que es troben en perill d'extinció per falta de parlants.

La desaparició de la llengua implica una pèrdua molt important i irrecuperable de coneixements. No hem d'oblidar que les cultures troben en la llengua el seu principal mitjà d'expressió; quan una llengua deixa d'existir la cultura en qüestió pateix la possibilitat de desaparéixer també. Per això la diversitat lingüística és tan important.
Per exemple, en països com Canadà o Algèria parlen dos idiomes diferents però els dos conviuen perfectament. En canvi trobem el cas dels Estats Units d'Amèrica, on l'anglés va portar a la desaparició de les llengües de la majoria dels poblats natius. 

En la meua opinió crec que la diversitat lingüística a soles aporta coses bones, ja que, que pot tindre de roín la convivència de més d'una llengua al mateix país?. Però com per a tot, hi ha gent amb diverses opinions que pensen que no és bo tindre més d'una llengua, com per exemple podem agafar el cas del Valencià, molta gent pensa que no fa falta, però molta altra pensa que és la llengua tradicional i que no es pot perdre.
També ha sorgit molta polèmica amb els polítics valencians per aquest tema, ja que es diu que no recolzen el suficient a la llengua valenciana i si continuem així acabarem perdent-la.

Diversitat lingüística

Que al món es parlen més d'una llengua a soles té avantatges. Una llengua significa cultura i historia i omplir-nos d'això no hauria de ser motiu d'enfrontament. 

Està clar que açò és una opinió i no tot el món pensem igual. És per això que existeixen problemes relacionats amb la diversitat lingüística. Sense anar molt lluny, ací, a Espanya, es veu açò a Catalunya i de la mateixa manera a València. Hi ha persones que pensen que no haurien de parlar català o valencià i altres que sí. I és molt difícil posar-se d'acord sent tantes persones i tan diferents. Per això, hauríem de mirar des de fora i veure que significa eixa llengua, què aporta a la societat i a nosaltres mateixos. 
Resultado de imagen de image de diversidat linguistica
Pot existir una llengua universal per a poder comunicar-se amb tothom, en això estem d'acord, però després, cadascú a la seua casa i amb els seus que faça i parle com vulga. 

Intentem conservar cultures que ens enriqueixen i ens diferencien.

La diversitat lingüística.

La diversitat lingüística es referix a una mesura de la quantitat de llengües existents en un país o àrea geogràfica. Actualment hi ha una gran variabilitat de la diversitat lingüística segons les regions geogràfiques.
Antigament existien un gran nombre de llengües en el món però a mesura que ha passat el temps moltes llengües han desaparegut. Açò es deu a una creixent globalització, cada vegada hem necessitat més comunicar-nos amb gent de tot el món, i açò va fer que moltes llengües amb pocs parlants desaparegueren. Una altra causa també va poder ser les colonitzacions, que altres països van imposar la seua llengua en alguns casos limitant així la seua pròpia fins a desaparéixer. Actualment, algunes llengües de pocs parlants està destinada a desaparéixer, la majoria per substitució per altres llengües dominants. La llengua no és només un mitjà de comunicació, després d'ella hi ha una cultura i una història que unix a tots els parlants, és una identitat. A mes, si una llengua desapareix estem eliminant una cultura de milers d'anys.
 Actualment hi ha un gran nombre d'idiomes però no podem deixar que desapareguen per altres dominants, está bé que sapiem diverses llengües, però substituir-les no, i per a aconseguir-ho fa falta una ajuda comuna per a superar els incovenients que fan perdre una llengua.

Diversitat lingüística

La diversitat lingüística és la presència de diverses llengües en tot el món, però, més detalladament, és l’existència  i convivència de llengües dins d’un mateix territori.

Hi ha gent que pensa que per parlar una llengua que no és l'oficial ets estranger o alguna cosa per l'estil. Però, en realitat no és així. Una persona, per parlar gallec, basc o valencià no és menys espanyol que un habitant de Galícia, el País Basc o València que només parle castellà. A Catalunya no passa el mateix, ja que la majoria de persones et miren com si no fores d'ací per parlar castellà. Potser perquè no se sentin espanyols, però això no lleva que el castellà siga sent la llengua oficial.  

A Galícia i la Comunitat Valenciana hi ha gent que veu com una cosa mala el fet de tindre dues llengües oficials, com els alumnes a l'institut que es queixen de tindre una llengua que altres ciutats no tenen com a assignatura obligatòria. Això no ha de ser així, hem d'agrair l’avantatge de la dualitat lingüística que ens permet aprendre dues cultures que comparteixen territori amb nosaltres.

Per tant, s'han d'aprofitar els beneficis de la diversitat lingüística a un territori i aprendre les llengües, que a més ens poden ajudar a mantenir relacions amb gent d'altres llocs.

Diversitat lliungüistica.

Podem definir aquest fenomen com la quantitat de llengües que es parlen en una zona determinada. Actualment existeixen moltes llengües segons la ubicació geogràfica que es tracte, encara que podem observar que les zones que tenen una tradició de comerç, de política o d'influències culturals presenten un número inferior de varietats. Les zones amb més varietat solen ser les poblades per grups humans que s'imposen sobre uns altres.
Resultado de imagen de variacio lingüística catalanaDins de la variació lingüistica podem destacar el fenomen del llatí, per exemple, una llengua que a derivat en moltes altres però que a dia de hui es considera una llengua morta perquè no es parla.
Personalment, pense que la variació llingüistica és un instrument que contraresta la globalització establida per l'avanç de la globalització i pel capitalisme.

Diversitat lingüistica

Hui en dia que vivim en un mon globalitzat, podem vore tots els dies com gent de diferents paisos es relaciona utiliztant una mateixa llengua i no hi ha cap problema, aquest sorgeix quan uns volen que es parle d'una manera i altres d'altra.

Resultado de imagen de gente hablando varios idiomasLa diversitat lingüistica es la convivencia de dos o més llengues dins d'un mateix territori com per exemple en el nostre cas a València trobem gent que parla castellà i gent que parla valencià, això el que fa es crear una diviso de idees respecte a quina llengua cal utilitzar, i es que la gent valenciano-parlant no enten com vivint a València encara es continua parlant castellà fins i tot en institucions públiques i pensa que vivint açí el que cal fer es que només s'utilitze una llengua, el valencià. Açó posa en contra a la gent que parla castellà ja que pot ser no s'apiguen parlar-ne ben bé el valencià ja perque siguen d'altres llocs o perque mai l'han estudiat aleshores no volen que només es parle una llengua al territori per això hui en dia continuem veient molts cartells en els dos idiomes o gent que parla les dues llengues.

Des del meu punt de vista pense que tal i com estan les coses estan correctament fetes, llevat de la gent amb alts carrecs que no sap parlar el valencià, o gent que es troba treballant de cara al public que et miren amb cara rara quan els parles en valencià, a tots estos els posaba a estudiar-lo fins a que aprengueren ja que si es troben en València i cal que donen una imatge pels seus treballs que menys que aprendre la llengua de la ciutat.

dissabte, 18 de febrer de 2017

LA DIVERSITAT LLINGÜÍSTICA 


La diversitat lingüística és la quantitat de llengües diferents que es parlen en una àrea definida.

Aquesta es molt important ja que quan hi ha moltes llengues en un mateix territori hi ha diverses cultures i aixo genera un intercamvi cultural que es molt beneficios per a la societat.

Preservar estes llengües té un caràcter historic també perque darrere d´una llengüa hi ha una historia d´un poble amb les segües costums i un grup de persones que es senten identificades amb eixa llengüa ja perque visquen al territori o perque es la llengúa dels seus avanpassats.

Amb el valencià hi ha diferents dialegs amb la mateixa base com el català i a vegades hi ha polèmica perque es volen diferenciar unes de altres i que no les tracten com una sola, jo pense que no hi ha perque ofrende´s perque si un català parla amb un valencià cadascu amb la seua llengua de segur que s´entenen perque son molt semblants.

En conclusió, jo pense que hi ha que preservar la diversitat de les llengües perque les llengües representen cultura i historia.


Resultado de imagen de diversidad de lenguas españa