dimecres, 19 d’abril de 2017

VIDEOLIT


Disculpeu aquets horror de videolit, no he pogut fer més ja que no anaven els programes.

dilluns, 3 d’abril de 2017

L'origen dels valencians.

L'origen del poble valencià no esta clar, hi ha diverses teories sobre dels que procedim, encara que algunes tenen més verificació però cap és acceptada completament.
La identitat territorial valenciana ha canviat molt al llarg dels segles fins a l'actualitat. Entre el segle XI i XII va haver-hi molts canvis de fronteres, que fragmentava a l'actual València però en canvi la gent no sentia que la seua identitat estava marcada per un territori però si per tribials, religions...
El sentiment de la identitat territorial valencina va començar en 1238 quan es crea el Regne de València amb les fronteres de l'actual Comunitat Valenciana. En este segle va començar a haver-hi una distinció entre els musulmans i cristians, els musulmans van ser expulsats d'algunes zones del regne i en el segle XVII van ser desterrats completament. Açò deixa clar que el poble valencià prové dels cristians i a mes provenim majoritàriament de Catalunya i Aragó, com a prova un estudi sobre els nostres cognoms.  En el Regne València, hi havia unes lleis i una organització Els furs de Valencia i Corts Valencianas, però els aragonesos no les acceptaven i van crear fins a les seues pròpies organitzacions. Finalment en el segle XIV van arribar a un acord general amb intituciones pròpies, van formar Les Corts com un organisme d'autogovern i es va començar a utilitzar el gentilici valencià tota la gent del territori.
Amb el pas del temps se va anar fomentant més la identitat territorial valenciana gràcies a les institucions que nos??? cap a formar a tot el poble com un col·lectiu i els matrimonis mixtos ?? que feia que la gent ja no se sentira aragonesa o catalana, se sentien valencians.divendres, 31 de març de 2017

Els valencians, des de quan són valencians?

N'hi ha diverses teories que posen en dubte l'origen dels valencians, uns diuen que vénen dels romans i altres, dels catalans o dels musulmans.

València es va crear en el segle II a. C. Encara que, l'origen del valencians va tindre lloc a partir de l'edat mitjana quan Jaume I va conquerir les antigues taifes andalusines de València, de Xàtiva i de Dénia, donant com a resultat la creació del Regne de València en 1238. A més, 60 anys més tard quan el seu net, Jaume II, va conquerir part de la taifa andalusina de Murcia es va formar pràcticament el que ara és el territori valencià.

Jaume I, va expulsar a la mitat de la població andalusina i en 1609, es va produir l'expulsió total del musulmans al nord d'Àfrica i Turquia. Per la qual cosa, hem d'aclarir, que els valencians no vénen del musulmans. 

L'origen dels valencians va més enllà, quan en el segle XIII es crea la col·lectivitat valenciana formada per una fusió d'aragonesos i catalans, amb l'aceptació del furs de València en 1330. 

Per tant, podem tindre per segur, que els valencians no descendixen dels musulmans sinó dels aragonesos i catalans. Ho podem comprovar en els cognoms actuals de molts valencians que són propis d'eixos territoris com "Barberà", d'origen català, o "Blasco" d'origen aragonès. 

dilluns, 27 de març de 2017

Origen de la identitat valenciana

Hi ha moltes teories sobre l'origen dels valencians, però segons els historiadors aquest es remunta a l'Edat Mitjana, quan en 1238 Jaume I va conquerir part de les antigues taifes andalusines de València, Xàtiva i Dénia i va crear el Regne de València.


Posteriorment, amb l'expulsió dels musulmans, es va donar pas a un procés de repoblació amb catalans i aragonesos que va comportar que la població estiga formada per un 65% de catalans i un 30% d'aragonesos, la qual cosa es pot observar als cognoms actuals.

No obstant això, el sentiment valencià va nàixer en 1330 amb l'acceptació dels furs de València i el funcionament de les Corts i amb la creació de la Generalitat Valenciana en 1360.

En conclusió, es va donar origen a una identitat col·lectiva de persones de sentiment valencià que provenen de la fusió d'aragonesos i catalans i formaren part d'un nou territori amb autogovern i lleis pròpies.

D'on provenim els valencians?En primer lloc, dir que els valencians som una fusió entre els aragonesos i els catalans que és van juntar en el segle XIII.
En segon lloc, cal desmentir el fet que provenim dels musulmans.

Aleshores, recreant un poquet la historia: en 1238 amb Jaume I es va crear el Regne de València, ell va expulsar a quasi tota la població andaluça i va desterrar a 100.000 musulmans en 1609.

Per altra part, s'ha de mencionar la col·lectivitat valenciana. Aquesta naix quan els catalans i els aragonesos baralléssim per les seues lleis i les seues institucions: Els Furs de València i les Corts. Aquestes foren aprovades en 1330. Amb aquestes noves institucions i amb unes lleis comunes es va crear aquesta col·lectivitat.

Per últim en 1680 es crea la Generalitat Valenciana.

Origen del Valencians

L'origen dels valencians és un tema que ha generat molta controvèrsia, ja que no estava del tot clar l'inici. A dia de hui s'afirma que aquest inici es situa en 1238 amb l'arribada de Jaume I. En aquesta època s'expulsen als musulmans i es queden en el nou regne catalans i aragonesos, en menor quantitat.
Resultado de imagen de regne valenciàRealment, es comença a parlar d'agrupació valenciana quan a la dècada dels 30 ??? el nobles aragonesos accepten els furs de València com a propis, es en aquest mateix moment quan la síntesi de catalans i aragonesos comença a prendre forma de nou regne.
És en 1360 quan es crea la Generalitat Valenciana, institució que existeix encara, i que te com a fi mantindre estable l'economia del país valencià.
En conclusió, els valencians naixen d'una agrupació de catalans i aragonesos, però hui en dia ser valencià vol dir nàixer a la comunitat valenciana.
...

Els valencians, des de quan són valencians?

Resultat d'imatges de regne de valenciaL'origen dels valencians va ser un tema que va crear molta polèmica a causa que cadascun pensava una cosa diferent sobre els seus inicis. Però la realitat solament és una.

La verdadera historia, va començar quan Jaume I va conquerir part de les antigues taifes andalusines de València, Xàtiva i Dénia, i va crear el regne de València en 1238. 
Lògicament, després d'aquesta conquesta no es va acabar tot. Jaume I va expulsar a quasi tota la població andalusina, a més els musulmans que es van quedar van ser apartats en moreries urbanes, i finalment van ser totalment reduïts amb l'expulsió dels moriscos de 1609. 

Gràcies a l'estudi dels cognoms ens adonem que entre 1240 i 1420 el 65% dels habitants procedien de Catalunya, el 30% d'Aragó i el 5% d'altres llocs. 
També sabem que aquests habitants tenien ja les seues pròpies identitats. A més entre el segle XI i XII es va formar el Regne d'Aragó i al mateix temps es va crear la primera concepció territorial de Catalunya. 

Després d'açò catalans i aragonesos van arribar a València. Després del poc enteniment els aragonesos van arribar en 1330 a un acord pel qual acceptaven els furs de València.
Va ser a partir de 1360 quan es va formar el Regne de València gràcies a la creació de la Generalitat Valenciana. ...